Qur'an | Word by Word | Audio | sunnah.com | Prayer Times | Android | Learn Quran | New : alpha.quran.com | Contribute

Surah / Chapter


Loading...

Search Results

Results 41 - 60 of 168 for Fasting(0.103 seconds)

Surat Al-'An`ām

6:75
Norwegian
Således viste vi Abraham himlenes og jordens rike, at han skulle bli fast i troen.
Found in: Norwegian
6:97
Swedish
Och Han har gjort stjärnorna som hjälper er att finna vägen genom de djupa mörkren över land och hav. Vi har sannerligen framställt budskapen fast och klart för de insiktsfulla.
Found in: Swedish
6:98
Swedish
Och det är Han som har låtit er uppstå ur en enda varelse - [för er finns] alltså en [första] boning, [modersskötet,] och ett [sista] förvaringsrum, [jorden]; ja, Vi har framställt budskapen fast och klart för dem som vill förstå.
Found in: Swedish
6:126
Swedish
Denna din Herres väg är rak. Och Vi har framställt budskapen fast och klart för dem som vill lägga dem på minnet.
Found in: Swedish
6:152
Swedish
... en nära anhörig. Och håll fast vid förbundet med Gud." Detta ...
Found in: Swedish

Surat Al-'A`rāf

7:10
Norwegian
Vi har etablert dere fast på jorden, og gitt dere et utkomme. Lite viser dere takknemlighet.
Found in: Norwegian
7:32
Swedish
... ." Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för alla insiktsfulla ...
Found in: Swedish
7:52
Swedish
Ändå gav Vi dem en Skrift, där [allt] framställs fast och klart med [sann] kunskap, en vägledning och [en källa] till nåd för alla som tror."
Found in: Swedish
7:87
German
Wenn eine Gruppe unter euch an die von mir überbrachte Botschaft glaubt und eine andere nicht, so faßt Geduld und wartet, bis Gott zwischen uns richtet, denn Er ist der beste Richter!"
Found in: German
7:144
Swedish
[Gud] sade: "Moses! Jag har utvalt dig av alla människor genom [att anförtro dig] Mitt budskap och [låta dig höra] Mitt ord; håll därför fast vid allt som Jag har gett dig och [visa att] du hör till de tacksamma!"
Found in: Swedish
7:145
Pickthall
... , then (bade him): Hold it fast; and command thy people (saying ...
Yusuf Ali
... enjoin thy people to hold fast by the best in the ...
Norwegian
Og Vi skrev alt på tavlene for ham, til formaning og forklaring på alt. «Hold fast ved disse, og pålegg ditt folk å følge deres uforlignelige anvisninger. Jeg vil vise dere de ugudeliges bosted.
Swedish
... [Vi sade:] "Håll med kraft fast vid allt detta och befall ...
Found in: Pickthall / Yusuf Ali / Norwegian / Swedish (show all)
7:150
German
... übermannte mich und hätte mich fast getötet. Laß die Feinde nicht ...
Found in: German
7:170
Sahih International
But those who hold fast to the Book and establish prayer - indeed, We will not allow to be lost the reward of the reformers.
Muhsin Khan
And as to those who hold fast to the Book (i.e. act on its teachings) and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), certainly, We shall never waste the reward of those who do righteous deeds.
Yusuf Ali
As to those who hold fast by the Book and establish regular prayer,- never shall We suffer the reward of the righteous to perish.
Shakir
And (as for) those who hold fast by the Book and keep up prayer, surely We do not waste the reward of the right doers.
Dr. Ghali
And the ones who hold fast to the Book and keep up the prayer, surely We do not waste the reward of the righteous doer.
Norwegian
for dem som har grepet fast i skriften, og forretter bønnen. Sannelig, Vi lar ikke de rettskafnes lønn gå tapt!
Swedish
Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar och ställer till rätta bli utan lön.
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Yusuf Ali / Shakir / Dr. Ghali / Norwegian / Swedish (show all)
7:171
Pickthall
And when We shook the Mount above them as it were a covering, and they supposed that it was going to fall upon them (and We said): Hold fast that which We have given you, and remember that which is therein, that ye may ward off (evil).
Norwegian
Og da Vi rystet fjellet over dem som var det en teltduk, og de trodde det ville falle over dem! «Hold fast ved det Vi har gitt dere! Kom i hu det som der står! – så dere må bli gudfryktige!»
Swedish
... Vi sade]: "Håll med kraft fast vid det som Vi har ...
Found in: Pickthall / Norwegian / Swedish (show all)
7:174
Swedish
Så framställer Vi budskapen fast och klart, för att de skall [inse sina felsteg och] vända om.
Found in: Swedish
7:183
Swedish
Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast.
Found in: Swedish

Surat Al-'Anfāl

8:6
Norwegian
og diskuterte med deg om sannheten etter at den stod klart fast, som om de skulle drives i døden med åpne øyne.
Found in: Norwegian
8:30
Norwegian
En gang smidde de vantro renker mot deg, for å sette deg fast, eller jage deg bort. De la planer, men Gud la også planer! Og Gud er den beste planmaker.
Found in: Norwegian
8:45
Norwegian
Dere som tror, når dere møter en hæravdeling, så stå fast. Og kom Gud stadig i hu, så det må gå dere godt.
Found in: Norwegian

Surat At-Tawbah

9:7
Swedish
... dem beträffar] skall ni stå fast vid ert ord till dem ... , så länge de står fast vid sitt ord till er ...
Found in: Swedish
Loading...