Qur'an | Word by Word | Audio | sunnah.com | Prayer Times | Android | Learn Quran | New : alpha.quran.com | Contribute

Surah / Chapter


Loading...

Search Results

Results 21 - 40 of 168 for Fasting(0.007 seconds)

Surat 'Āli `Imrān

3:180
Swedish
... som de så girigt höll fast vid hängande om halsen. - Arvet ...
Found in: Swedish

Surat An-Nisā'

4:55
Swedish
Det finns bland dem de som håller fast vid honom men också de som har vänt honom ryggen. Helvetets högt flammande eld är het nog [för dem].
Found in: Swedish
4:78
German
... Gott." Warum begreifen diese Menschen fast gar nichts?
Found in: German
4:92
Sahih International
... buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively, [seeking ...
Muhsin Khan
... ) beyond his means, he must fast for two consecutive months in ...
Pickthall
... hath not the wherewithal must fast two consecutive months. A penance ...
Yusuf Ali
... their means, (is prescribed) a fast for two months running: by ...
Shakir
... cannot find (a slave) should fast for two months successively: a ...
Dr. Ghali
... not find (the means), then fasting two months following each other ...
Norwegian
... til dette, så skal han faste i to påfølgende måneder, dette ...
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Pickthall / Yusuf Ali / Shakir / Dr. Ghali / Norwegian (show all)
4:135
Norwegian
Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner ...
Found in: Norwegian
4:136
Swedish
Troende! Håll [fast vid] er tro på Gud ...
Found in: Swedish
4:146
Sahih International
Except for those who repent, correct themselves, hold fast to Allah , and are sincere in their religion for Allah , for those will be with the believers. And Allah is going to give the believers a great reward.
Muhsin Khan
... ), do righteous good deeds, hold fast to Allah, and purify their ...
Pickthall
Save those who repent and amend and hold fast to Allah and make their religion pure for Allah (only). Those are with the believers. And Allah will bestow on the believers an immense reward.
Yusuf Ali
Except for those who repent, mend (their lives) hold fast to Allah, and purify their religion as in Allah's sight: if so they will be (numbered) with the believers. And soon will Allah grant to the believers a reward of immense value.
Shakir
Except those who repent and amend and hold fast to Allah and are sincere in their religion to Allah, these are with the believers, and Allah will grant the believers a mighty reward.
Norwegian
Med mindre de omvender seg og forbedrer seg, holder fast ved Gud og vier Gud sin religion i oppriktighet. Disse er ett med de troende. Og Gud vil gi de troende en stor lønn.
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Pickthall / Yusuf Ali / Shakir / Norwegian (show all)
4:162
Swedish
... av dem vars kunskap är fast och djupt rotad tror med ...
Found in: Swedish
4:175
Sahih International
So those who believe in Allah and hold fast to Him - He will admit them to mercy from Himself and bounty and guide them to Himself on a straight path.
Muhsin Khan
So, as for those who believed in Allah and held fast to Him, He will admit them to His Mercy and Grace (i.e. Paradise), and guide them to Himself by a Straight Path.
Pickthall
As for those who believe in Allah, and hold fast unto Him, them He will cause to enter into His mercy and grace, and will guide them unto Him by a straight road.
Yusuf Ali
Then those who believe in Allah, and hold fast to Him,- soon will He admit them to mercy and grace from Himself, and guide them to Himself by a straight way.
Shakir
Then as for those who believe in Allah and hold fast by Him, He will cause them to enter into His mercy and grace and guide them to Himself on a right path.
Norwegian
De som tror på Gud og holder fast ved Ham, dem vil Han ta inn i Sin nåde og velvilje, og lede dem på den rette vei til Seg.
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Pickthall / Yusuf Ali / Shakir / Norwegian (show all)

Surat Al-Mā'idah

5:8
Norwegian
Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, og må ikke motviljen mot visse mennesker forlede dere til ikke å være rettferdige. Vis rettferdighet, dette er gudsfrykten nærmest. Frykt Gud, Gud er vel underrettet om det dere gjør.
Found in: Norwegian
5:50
Norwegian
Ønsker de seg da hedenskapets rettsordning? Hvem er vel bedre enn Gud til å treffe avgjørelser for folk som har fast tro?
Found in: Norwegian
5:54
Norwegian
... og omgjengelige mot de troende, faste og harde mot de vantro ...
Found in: Norwegian
5:66
Yusuf Ali
If only they had stood fast by the Law, the Gospel, ...
Found in: Yusuf Ali
5:68
Yusuf Ali
... stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel ...
Swedish
Säg: "Ni står inte på [fast] grund, efterföljare av äldre tiders ...
Found in: Yusuf Ali / Swedish (show all)
5:89
Sahih International
... [or afford it] - then a fast of three days [is required ...
Muhsin Khan
... afford (that), then he should fast for three days. That is ...
Pickthall
... so) then a three days' fast. This is the expiation of ...
Yusuf Ali
... that is beyond your means, fast for three days. That is ...
Shakir
... whosoever cannot find (means) then fasting for three days; this is ...
Dr. Ghali
... ), then (the expiation is) the fasting for three days. That is ...
Norwegian
... finner utvei til dette, skal faste i tre dager. Dette er ...
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Pickthall / Yusuf Ali / Shakir / Dr. Ghali / Norwegian (show all)
5:93
Swedish
... de fruktar Gud och [håller fast vid] tron och lever ett ... de] fruktar Gud och [håller fast vid] tron - ja, ännu en ...
Found in: Swedish
5:95
Sahih International
... the equivalent of that in fasting, that he may taste the ...
Muhsin Khan
... ), or its equivalent in Saum (fasting), that he may taste the ...
Pickthall
... , or the equivalent thereof in fasting, that he may taste the ...
Yusuf Ali
... indigent; or its equivalent in fasts: that he may taste of ...
Shakir
... the equivalent of it in fasting, that he may taste the ...
Dr. Ghali
... just equivalent of that in fasting, so that he may taste ...
Norwegian
... , å bespise de fattige, eller faste tilsvarende dette. Dette for at ...
Found in: Sahih International / Muhsin Khan / Pickthall / Yusuf Ali / Shakir / Dr. Ghali / Norwegian (show all)

Surat Al-'An`ām

6:55
Swedish
Denna framställning, fast och klar, av [Våra] budskap ger Vi för att de obotfärdiga syndarnas väg skall framstå med full tydlighet.
Found in: Swedish
6:57
Norwegian
Si: «Jeg står fast på en klar beskjed fra min Herre, som dere fornekter. Jeg har ikke i min hånd den dommedag som dere ønsker påskyndet. Avgjørelsen ligger hos Gud alene. Han forteller sannheten, og Han er den beste til å treffe avgjørelse.»
Found in: Norwegian
6:67
Swedish
För varje [händelse] som [Gud] tillkännager har en tid lagts fast då den skall inträffa; det skall ni [snart] få erfara."
Found in: Swedish
Loading...