Qur'an | Word by Word | Audio | sunnah.com | Prayer Times | Android | Learn Quran | New : alpha.quran.com | Contribute

Surah / Chapter


Loading...

Search Results

Results 61 - 80 of 168 for Fasting(0.103 seconds)

Surat At-Tawbah

9:11
Swedish
Men om de visar ånger och [vilja att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, då är de era bröder i tron. Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för de insiktsfulla.
Found in: Swedish
9:38
Swedish
... Guds sak klamrar ni er fast vid det jordiska; är ni ...
Found in: Swedish
9:76
Swedish
Men när Han ger dem något av Sitt goda klamrar de sig girigt fast vid det, vänder ryggen till och vägrar att infria sitt löfte.
Found in: Swedish
9:111
Swedish
... eller dödas. [Detta är] ett fast och klart löfte, vars sanning ...
Found in: Swedish
9:112
Muhsin Khan
... Him, who praise Him, who fast (or go out in Allah ...
Pickthall
... who praise (Him), those who fast, those who bow down, those ...
Shakir
They who turn (to Allah), who serve (Him), who praise (Him), who fast, who bow down, who prostrate themselves, who enjoin what is good and forbid what is evil, and who keep the limits of Allah; and give good news to the believers.
Found in: Muhsin Khan / Pickthall / Shakir (show all)

Surat Yūnus

10:5
Swedish
... ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.
Found in: Swedish
10:22
Swedish
... [döden] har dem i ett fast grepp. De ropar till Gud ...
Found in: Swedish
10:24
Swedish
... ]. Så framställer Vi [Våra] budskap fast och klart för människor som ...
Found in: Swedish
10:37
Swedish
... ], och för att ge en fast och klar form åt Guds ...
Found in: Swedish

Surat Hūd

11:1
Swedish
Alif lam ra. [DETTA ÄR] en Skrift, vars budskap har avfattats på ett fast och klart språk och förtydligats på punkt efter punkt av en allvis [Herre], väl underrättad om allt;
Found in: Swedish
11:34
Swedish
Mina råd - om jag skulle vilja ge er råd - är till ingen nytta för er om det är Guds vilja att ni skall hålla fast vid era misstag. Han är er Herre och till Honom skall ni föras åter."
Found in: Swedish
11:56
Swedish
Jag litar till Gud, min Herre och er Herre. Det finns inte en levande varelse vars lugg Han inte har fattat i ett fast grepp. Min Herres väg är i sanning en rak väg!
Found in: Swedish
11:80
Norwegian
Da sa han: «Om jeg bare hadde hatt makt å sette opp mot dere, eller kunne ta tilflukt til et fast støttepunkt.»
Found in: Norwegian

Surat Yūsuf

12:21
Swedish
... ." Så gav Vi Josef en fast punkt på jorden; Vi ville ...
Found in: Swedish
12:23
Shakir
And she in whose house he was sought to make himself yield (to her), and she made fast the doors and said: Come forward. He said: I seek Allah's refuge, surely my Lord made good my abode: Surely the unjust do not prosper.
Found in: Shakir
12:40
Norwegian
... . Dette er religionen som står fast. Men folk flest vet ikke ...
Found in: Norwegian
12:95
Swedish
De svarade: "Gode Gud! Håller du ännu fast vid dina gamla förvirrade tankar?"
Found in: Swedish
12:110
German
Erst wenn die Gesandten die Hoffnung fast aufgeben und annehmen, daß sie widerlegt worden sind, kommt ihnen unsere Hilfe zum Sieg. Wir retten, wen Wir wollen, und Unsere den Frevlern geltende Strafe vermag niemand abzuwenden.
Found in: German

Surat Ar-Ra`d

13:2
Swedish
... skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för att stärka ...
Found in: Swedish
13:3
Norwegian
Han er det som har utbredt jorden, og laget faste fjell og elver på den. Alle frukter har Han skapt to og to i par. Og Han lar natten dekke over dagen. Sannelig, i dette er jærtegn for folk som tenker etter!
Swedish
... och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den ...
Found in: Norwegian / Swedish (show all)
Loading...